top of page

CIRCUS WITHOUT CIRCUS

Joren was één van de geselecteerde artiesten in het interdisciplinaire onderzoeksproject Circus Without Circus. Dit project bood de mogelijkheid aan 18 opkomende circusartiesten en artiesten uit andere kunstvormen (uit vier landen: België, Frankrijk, Denemarken en Kroatië) om enerzijds in duo te experimenteren en anderzijds een duurzame carrière uit te bouwen.

 

De deelnemers werden als in een blind date aan elkaar gekoppeld. Deze duo’s – telkens bestaande uit een circusartiest en een niet-circusartiest – gingen twee weken in residentie om artistiek onderzoek te verrichten.

 

Om de artiesten op diverse vlakken te voeden werd er een zijtraject voorzien met feedbacksessies, toonmomenten en meetings met professionals. Ook het bredere publiek maakte kennis met de artiesten via publieke presentaties en een website waarop elke artiest zijn of haar bevindingen deelt.

Meer info op de website van het project

bottom of page